Logo Gminy Radomsko

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu Współpracy Gminy Radomsko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Więcej o: Sprawozdanie z przebiegu i wyników...

Plakat informacyjny dot. szkolenia dla seniorów w sprawie cyberbezpieczeństwa

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do cyberoszustw. W związku z tym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje seminarium online dla seniorów i ich opiekunów. Podczas szkolenia będą udzielanie informacje dotyczące  cyberbezpieczeństwa podczas zawierania transakcji elektronicznych.

Więcej o: Seniorze! Opiekunie seniora! Nie...

Logo Szlachetnej Paczki

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Kietlinie wspólnie z Kołem Wolontariatu przy PSP w Kietlinie przygotowuje Szlachetną Paczkę dla Katarzyny, Aliny i Wiktorii. Osoby, które są zainteresowane dołączeniem do darczyńców z Kietlina mogą to jeszcze uczynić. Potrzebne rzeczy można przynosić do szkoły w Kietlinie. 

Więcej o: Szlachetni darczyńcy są w Kietlinie

Plakat informujący o spotkaniu sołtysek w Wolborzu

„Sołtyska, kobieta do zadań specjalnych!” - to hasło przewodnie ogólnopolskiej akcji. Spotkanie regionalne, podczas którego zaplanowane zostały szkolenia i warsztaty odbędzie się 2 grudnia br. w Wolborzu.

Więcej o: Spotkanie regionalne sołtysek

grafika dot. wyborów 2023

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 15 października (niedziela) 2023r. informujemy Mieszkańców Gminy Radomsko o rozkładzie jazdy do poszczególnych okręgów wyborczych. 

Więcej o: Gmina Radomsko informuje o dowozie...

Plakat informujący o wyborach do Izb Rolniczych

Agnieszka Zaremba z Płoszowa i Łukasz Moliński z Kietlina zostali przedstawicielami mieszkańców Gminy Radomsko w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej.

 

Rolnicy tworzą samorząd, którego przedstawicielstwo stanowią izby rolnicze składające się z rad powiatowych, izb wojewódzkich i centralnej Krajowej Rady Izb Rolniczych. W niedzielę 24 września odbyły się wybory do wymienionych podmiotów.  

W Gminie Radomsko o mandat w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej ubiegało się trzech kandydatów. Mieszkańcy Gminy Radomsko biorący udział w niedzielnych wyborach zadecydowali, iż ich reprezentantami będą: Agnieszka Zaremba i Łukasz Moliński.

Na czym polega działanie Izb Rolniczych w Polsce?

Izby interweniują w odpowiednich instytucjach rządowych, gdy rolnicy zgłaszają taką potrzebę. Postulują nowe regulacje, kalkulują koszty produkcji, monitorują rynek, wystawiają opinie, szkolą. Lista aktywności jest znacznie dłuższa, a podstawą prawną funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce jest Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2022 poz. 183 t.j.), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 1996 r.