stolik, na którym widoczne są dokumenty i długopis

Powiat Radomszczański wydłuża czas konsultacji dotyczących opracowania nowej Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. Zainteresowane osoby w anonimowym badaniu ankietowym mogą wziąć udzial do 17 maja 2023 roku. Ankiety wyłożone są m.in. w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Więcej o: Zaplanujmy razem przyszłość Powiatu...

logo strategii - napis, ludzie, mapa, koło

Powiat Radomszczański opracowuje dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju - „Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030”. W związku z tym zachęcamy mieszkańców Gminy Radomsko do udziału w konsultacjach dotyczących opracowania tego ważnego dokumentu. Badanie ankietowe potrwa do 10 maja 2023 r. do godz. 24.00.

Więcej o: Zaplanujmy razem przyszłość Powiatu...

Ulotka informująca o badaniu dot. gospodarstw rolnych

Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju przeprowadzi badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”. Do gospodarstw rolnych wysłane zostały listy prezesa GUS zapowiadające badanie.

Więcej o: GUS przeprowadzi badanie statystyczne...

Plakat informacyjny o nt. szkolenia dla KGW

Centrum Opus z Łodzi we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomsku organizuje bezpłatne szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz podmiotów ekonomii społecznej. Wydarzenie odbędzie się 25 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Więcej o: Bezpłatne szkolenie dla Kół Gospodyń...

Plakat ilustracyjny - wybory ławników

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Więcej o: Zbliżają się wybory ławników na...