Logo systemu ePodatki

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do Podatników, którzy chcą przeglądać swoje zobowiązania finansowe dotyczące podatków i opłat z uwzględnieniem wysokości wymiaru i terminów płatności wobec Gminy Radomsko. Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu Podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy i jest dostępna pod adresem https://ugradomsko.epodatnik.info

Dzięki usłudze Podatnik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet.

Obecnie prezentowane w systemie informacje dotyczą następujących zobowiązań:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłat za zużycie wody i ścieków,
  • opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

Usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń podatków i opłat oraz umożliwia bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki wszczęcie procedury płatności elektronicznej zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą szybkich płatności elektronicznych.

CO ZROBIĆ ABY MÓC KORZYSTAĆ Z SYSTEMU?

  1. KROK PIERWSZY - REJESTRACJA KONTA

Zarejestruj swoje konto: TUTAJ

Proces rejestracji jest uzależniony od wybranej metody logowania.

Jeżeli użytkownik będzie się logował przy pomocy nazwy użytkownika i hasła wypełnia formularz dostępny po naciśnięciu przycisku przycisk zaloz konto

Po wysłaniu wypełnionego formularza za pomocą przycisku "utwórz konto" użytkownik otrzyma informacje o poprawnym zgłoszeniu konta do weryfikacji co umożliwi wykonanie 2 kroku i dokończenie rejestracji.

Jeżeli użytkownik będzie się logował przy pomocy Węzła Krajowego  przycisk login.gov.plzałożenie konta rozpoczyna od zalogowania się do systemu a następnie uzupełnia brakujące dane w formularzu rejestracyjnym. W tym przypadku nie ma konieczności potwierdzania tożsamości w urzędzie. Konto zostanie aktywowane w ciągu 3 dni.

  1. KROK DRUGI - POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

W celu potwierdzenia tożsamości i aktywacji utworzonego w Serwisie Internetowym konta należy dostarczyć do urzędu wypełniony wniosek. Pozwoli to pracownikom urzędu upewnić się, że użytkownik jest właścicielem lub współwłaścicielem konta lub kont zobowiązań finansowych oraz akceptuje Regulamin korzystania z serwisu.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do urzędu osobiście lub wysłać za pomocą platformy Epuap na adres Urzędu Gminy Radomsko.

Potwierdzenie osobiste jest możliwe w godzinach pracy Urzędu Gminy Radomsko, tj. pon. - pią. 7.30 - 15.30 w Budynku A pokój nr 3 (Stanowisko pracy ds. poboru zobowiązań pieniężnych i opłat oraz Stanowisko pracy ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i opłat).

ZAPRASZAMY DO PRZETESTOWANIA SYSTEMU - https://ugradomsko.epodatnik.info