Grafika dotycząca konsultacji społecznych

Powstał raport z konsultacji społecznych, które od 29 stycznia do 4 marca 2024 r., odbywały się w ramach projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 203 0 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko. Mieszkańcy Gminy Radomsko mogli brać udział w konsultacjach.

 

Gminy, w tym Gmina Radomsko, tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów przystąpiły do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2021 – 2030.

Prace nad dokumentem poprzedziły konsultacje społeczne, z których raport publikujemy poniżej:

Raport z konsultacji społecznych ZIT MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów

Grafika informująca o ważnej informacji

Urząd Gminy Radomsko informuje, że żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła udziału swojego przedstawiciela w pracach Komisji Konkursowej  opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

Grafika dot. strategii

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektuStrategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Logo Gminy Radomsko

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu Współpracy Gminy Radomsko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Plakat informacyjny dot. szkolenia dla seniorów w sprawie cyberbezpieczeństwa

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do cyberoszustw. W związku z tym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje seminarium online dla seniorów i ich opiekunów. Podczas szkolenia będą udzielanie informacje dotyczące  cyberbezpieczeństwa podczas zawierania transakcji elektronicznych.

logo strategii - napis, ludzie, mapa, koło

Powiat Radomszczański opracowuje dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju - „Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030”. W związku z tym zachęcamy mieszkańców Gminy Radomsko do udziału w konsultacjach dotyczących opracowania tego ważnego dokumentu. Badanie ankietowe potrwa do 10 maja 2023 r. do godz. 24.00.

stolik, na którym widoczne są dokumenty i długopis

Powiat Radomszczański wydłuża czas konsultacji dotyczących opracowania nowej Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. Zainteresowane osoby w anonimowym badaniu ankietowym mogą wziąć udzial do 17 maja 2023 roku. Ankiety wyłożone są m.in. w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku.

logo gminy

Działając na podstawie art. 6 ust 6. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).