stolik, na którym widoczne są dokumenty i długopis

Powiat Radomszczański wydłuża czas konsultacji dotyczących opracowania nowej Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. Zainteresowane osoby w anonimowym badaniu ankietowym mogą wziąć udzial do 17 maja 2023 roku. Ankiety wyłożone są m.in. w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku.

logo strategii - napis, ludzie, mapa, koło

Powiat Radomszczański opracowuje dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju - „Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030”. W związku z tym zachęcamy mieszkańców Gminy Radomsko do udziału w konsultacjach dotyczących opracowania tego ważnego dokumentu. Badanie ankietowe potrwa do 10 maja 2023 r. do godz. 24.00.

logo gminy

Działając na podstawie art. 6 ust 6. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

logo gminy

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Radomsko

Strategia rozwoju Gminy  to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Radomsko mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.