W skład Gminy Radomsko wchodzi 9 sołectw: Bobry, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kietlin, Okrajszów, Płoszów, Strzałków i Szczepocice. Informacje kontaktowe do sołtysów przedstawione są w poniższej tabeli.

Nazwa sołectwa

Sołtys, adres, numer telefonu Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
BOBRY

Zbigniew Nowicki

Bobry 31    

tel. 512710716

Bobry, Cerkawizna, Podcerkawizna, Klekowiec
DĄBRÓWKA

Halina Sierant

Dąbrówka 4

tel. 501642503

Dąbrówka, Lipie, Klekotowe
DZIEPÓŁĆ

Stanisław Modzelewski

Dziepółć 33b

tel. 446853937

Dziepółć, Amelin
GRZEBIEŃ

Maria Bracka

Grzebień 29

tel. 795150877

Grzebień
KIETLIN

Wioletta Michalska

Kietlin, ul. Radomszczańska 105 b

tel. 500285511

Kietlin
PŁOSZÓW

Kazimierz Dziegieć

Płoszów, ul. Radomszczańska 66

tel. 510104697

Płoszów
OKRAJSZÓW

Maria Studniarek

Okrajszów 15

tel. 504499334

Okrajszów
STRZAŁKÓW

Zbigniew Hofman

Strzałków, ul. Kopernika 59

tel. 669672606

Strzałków, Brylisko
SZCZEPOCICE
 

Jadwiga Suchojad

Szczepocice Prywatne 5a

tel. 514980145

Szczepocice Rządowe,
Szczepocice Prywatne