Urząd Gminy Radomsko udostępnia karty spraw na platformie PEUP umożliwjające zapoznanie się z informacjami nt. sposobu załatwienia sprawy, niezbędnych dokumentach i załącznikach oraz komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę. Przed udaniem się do urzędu w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W przypadku usług wymagających wypełnienia wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze w wersji elektronicznej i/lub wersji pdf.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie są dostępne w formie papierowej w odpowiedzialnych komórkach organizacyjnych.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być w trakcie aktualizacji - świadczy o tym komunikat "Karta usługi w trakcie redakcji. Treści mogą być niekompletne"