Kościół parafialny w Strzałkowie - rysunek

W styczniu 2023 roku decyzją Rady Gminy Radomsko został przyjęty Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radomsko na lata 2023-2026. Przyjęty Program służy rozwojowi gminy poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne.  

Kościół parafialny w Strzałkowie

Zabytkiem wpisanym do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radosmko na lata 2023-2026 jest kościół rzymskokatolicki w Strzałkowie. 

Budynek dawnego pałacu w Strzałkowie

Niewątpliwą perełką Gminy Radomsko, jeżeli chodzi o zabytki, jest park pałacowy i pałac w Strzałkowie. Zachęcamy do zapoznania się z historią obiektów!

Kościół parafialny w Dziepółci

Zabytkiem o wielkim znaczeniu dla Gminy Radomsko, ale nie tylko, jest kościół rzymskokatolicki p.w. Miłosierdzia Bożego w Dziepółci. Świątynia znajduje się pod pełną ochroną konserwatorską.