Droga

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie we wrześniu tego roku rozpocznie się naprawa nawierzchni w miejscowości Dziepółć od kościoła do granicy w stronę Orzechówka (Gmina Kobiele Wielkie). Nawierzchnia wymaga remontu w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej na wymienionym odcinku.

Więcej o: Zniszczona droga w Dziepółci będzie...

Koparka podczas oczyszczania stawu

Drugi staw w miejscowości Strzałków zmieni swoje oblicze. Dzięki renowacji poprawi się jego stan techniczny i sanitarny. Podkreślone zostaną również walory przyrodnicze zbiornika.

Więcej o: Rozpoczęła się renowacja drugiego...

Autobus MPK Radomsko

Informujemy Mieszkańców Gminy Radomsko, iż ul. Jagiellońska w Radomsku została otwarta dla ruchu. Tym samym linie autobusowe  „0”, „6”, „15” powróciły na swoje trasy. 

Więcej o: Autobusy MPK powróciły na swoje...

Tablica z napisem ważna informacja

Urząd Gminy Radomsko przypomina, iż w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469) każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków ma obowiązek podpisać umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadać dowody uiszczania opłat za usługi tj. faktury lub kwity wywozu.

Więcej o: Informacja

Plansza z napisem: zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku Zakład Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu informuje, że odbiór odpadów komunalnych z rejonu Strzałków: ul. Harcerska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Krasickiego, Ks. Korala, Reymonta, Rolna, Bobry, Dąbrówka ul. Leśników, Klekowiec, obędzie się w dniu jutrzejszym tj. czwartek (4 stycznia) zamiast w dniu dzisiejszym (3.01.2023 r.) jak wyznaczone jest w harmonogramie.

Nieterminowy odbiór odpadów jest spowodowany awarią taboru.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.