Info o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Radomsko ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

Plakat informujący o ważnej informacji

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Radomsko. 5 stycznia 2024 r. (piątek) URZĄD GMINY RADOMSKO BĘDZIE NIECZYNNY 

plakat informujący o ważnej informacki

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Radomsko. 10 listopada 2023 r. (piątek) URZĄD GMINY RADOMSKO BĘDZIE NIECZYNNY 

Plakat informacyjny dla podmiotów zainteresowanych konkursami ofert

Wójt Gminy Radomsko ogłosił konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku. Zainteresowane podmioty oferty mogą składać do 31 maja br. 

bryłki węgla

Gmina Radomsko przystąpiła do końcowej sprzedaży węgla kamiennego. Tym samym do 31 lipca 2023 roku został wydłużony termin sprzedaży paliwa stałego. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2023 roku.

Plakat informacyjny dla rolników informujący o sprzedaży zboża

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości uzyskania dopłat przez rolników, którzy przed nowymi żniwami sprzedadzą swoje zboże. Rolnicy, chcący otrzymać dopłatę muszą sprzedać zboże do 15 czerwca 2023 roku.