plakat informujący o ważnej informacki

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Radomsko. 10 listopada 2023 r. (piątek) URZĄD GMINY RADOMSKO BĘDZIE NIECZYNNY 

bryłki węgla

Gmina Radomsko przystąpiła do końcowej sprzedaży węgla kamiennego. Tym samym do 31 lipca 2023 roku został wydłużony termin sprzedaży paliwa stałego. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2023 roku.

Plakat informacyjny dla podmiotów zainteresowanych konkursami ofert

Wójt Gminy Radomsko ogłosił konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku. Zainteresowane podmioty oferty mogą składać do 31 maja br. 

Logo Gminy Radomsko

2 maja 2023 r. (wtorek) URZĄD GMINY RADOMSKO BĘDZIE NIECZYNNY

Plakat informacyjny dla rolników informujący o sprzedaży zboża

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości uzyskania dopłat przez rolników, którzy przed nowymi żniwami sprzedadzą swoje zboże. Rolnicy, chcący otrzymać dopłatę muszą sprzedać zboże do 15 czerwca 2023 roku.

Plakat informacyjny czyste powietrze

Mieszkańcy Gminy Radomsko korzystają z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Od początku działania programu do końca marca 2023 r. złożyli 222 wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych. Kwota wypłaconych dotacji to 1 585 489,10 zł.