Ulotka informująca o badaniu dot. gospodarstw rolnych

Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju przeprowadzi badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”. Do gospodarstw rolnych wysłane zostały listy prezesa GUS zapowiadające badanie.

Plakat informacyjny o nt. szkolenia dla KGW

Centrum Opus z Łodzi we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomsku organizuje bezpłatne szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz podmiotów ekonomii społecznej. Wydarzenie odbędzie się 25 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Stop nielegalnej eksploatacji

Mieszkańcu! Nie wydobywaj piasku lub żwiru bez koncesji. Jeżeli masz piasek lub żwir na swojej działce zgłoś zamiar wydobycia do 10 m3/rok do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach lub uzyskaj koncesję na wydobywanie kopalin w większej ilości od starosty lub marszałka województwa.

Sala w przedszkolu. Na zdjęciu widać stoliki i krzesła

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę na temat zainteresowania rodziców przedszkolami. By właściwe planować rozwój przedszkoli, ważne są opinie rodziców. Akcja trwa do 14 maja br.

Plakat informacyjny kampanii społecznej

Środki masowego przekazu coraz częściej informują o seksualnym wykorzystywaniu dzieci. Mając to na uwadze Państwowa Komisji ds. Pedofilii zainicjowała kolejną odsłonę kampanii społecznej „#Rozmawiaj#Reaguj”. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na akty przemocy seksualnej wobec nieletnich.