Tablica z napisem ważna informacja

Urząd Gminy Radomsko przypomina, iż w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469) każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków ma obowiązek podpisać umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadać dowody uiszczania opłat za usługi tj. faktury lub kwity wywozu.

Plansza z napisem: zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku Zakład Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu informuje, że odbiór odpadów komunalnych z rejonu Strzałków: ul. Harcerska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Krasickiego, Ks. Korala, Reymonta, Rolna, Bobry, Dąbrówka ul. Leśników, Klekowiec, obędzie się w dniu jutrzejszym tj. czwartek (4 stycznia) zamiast w dniu dzisiejszym (3.01.2023 r.) jak wyznaczone jest w harmonogramie.

Nieterminowy odbiór odpadów jest spowodowany awarią taboru.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Baloty słomy owinięte folią

Gmina Radomsko pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Radomko wnioski o dofinansowanie mogą składać do 31 lipca br.

Plakat ilustracyjny-oddaj elektrosprzęt, odbierz sadzonkę

Wzorem ubiegłego roku, w ramach akcji oddaj elektroodpady, odbierz sadzonkę mieszkańcy Gminy Radomsko będą mogli wymienić stare elektrośmieci na sadzonki drzew i krzewów. Akcja odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) na terenie Płoszowa, Dziepółci, Strzałkowa, Kietlina i Szczepocic.