Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024.

Grupa osób na wspólnym zdjęciu

Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego ,,Szopka Bożonarodzeniowa 2023”  odebrali nagrody za pięknie wykonane prace. To kolejny etap wydarzenia realizowanego w ramach Gminnego Projektu Profilaktycznego ,,Rodzinne święta bez uzależnień".

Plakat informujący o naborze do klasy I oraz oddziału przedszkolnego

Ruszyła rekrutacja do klas I oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Publicznych Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomsko. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z ofertą placówek oświatowych, a w konsekwencji zapisania dzieciaków do szkół w Strzałkowie, Kietlinie, Płoszowie, Szczepocicach, Dziepółci. 

Grupa dzieci i dorosłych

Ferie zimowe 2024 r. za nami. Na czas zimowej laby Gminna Biblioteka Publiczna w Strzałkowie przygotowała szereg ciekawych wydarzeń. Słowem, były to dni pełne warsztatów i spotkań z ciekawymi osobami.