Plakat informujący o wydawaniu żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że w dniach 1 – 10 lipca 2024 roku w godz. 8.00 – 15.00 będą wydawane paczki żywnościowe. Wsparcie osobom potrzebującym będzie udzielanie w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową.

Grafika dotycząca przemocy domowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zaprasza do wzięcia udziału w krótkim badaniu, realizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Czerwona plansza z napisem alimenty

Co to są alimenty? Kiedy możemy się ich domagać? Od kogo możemy się ich domagać oraz w jakich okolicznościach i w jakiej wysokości? Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź w „Biuletynie Edukacyjnym – Zbiór Informacji Prawnych Dotyczących Alimentacji”.

Plakat informujący o pomocy żywnościowej

 

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

 

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.