Plakat z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Plakat informujący o funduszach na żywność dla osób potrzebujących

Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Plakat informacyjny z napisem stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

 

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2023 r.
Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 600 zł na osobę w rodzinie ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, przy ul. Piłsudskiego 34, w pokoju nr 2 /budynek B, parter/  od poniedziałku do piątku w godz. od godz. 8:00 do 15:00.

Czerwona tablica z napisem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku przypomina o składaniu nowych wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.