grafika dot. wyborów 2023

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 15 października (niedziela) 2023r. informujemy Mieszkańców Gminy Radomsko o rozkładzie jazdy do poszczególnych okręgów wyborczych. 

Plakat informujący o wyborach do Izb Rolniczych

Agnieszka Zaremba z Płoszowa i Łukasz Moliński z Kietlina zostali przedstawicielami mieszkańców Gminy Radomsko w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej.

 

Rolnicy tworzą samorząd, którego przedstawicielstwo stanowią izby rolnicze składające się z rad powiatowych, izb wojewódzkich i centralnej Krajowej Rady Izb Rolniczych. W niedzielę 24 września odbyły się wybory do wymienionych podmiotów.  

W Gminie Radomsko o mandat w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej ubiegało się trzech kandydatów. Mieszkańcy Gminy Radomsko biorący udział w niedzielnych wyborach zadecydowali, iż ich reprezentantami będą: Agnieszka Zaremba i Łukasz Moliński.

Na czym polega działanie Izb Rolniczych w Polsce?

Izby interweniują w odpowiednich instytucjach rządowych, gdy rolnicy zgłaszają taką potrzebę. Postulują nowe regulacje, kalkulują koszty produkcji, monitorują rynek, wystawiają opinie, szkolą. Lista aktywności jest znacznie dłuższa, a podstawą prawną funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce jest Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2022 poz. 183 t.j.), która weszła w życie z dniem 5 kwietnia 1996 r.

Plakat ilustracyjny - wybory ławników

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.