W styczniu 2023 roku decyzją Rady Gminy Radomsko został przyjęty Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radomsko na lata 2023-2026. Przyjęty Program służy rozwojowi gminy poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne.  

 

Szkic kościoła parafialnego w Strzałkowie

Zgodnie z zapisami GPOnZ Gminy Radomsko do rejestru zabytków wpisane są następujące nieruchome zabytki:

- Strzałków: kościół rzymsko-katolicki z lat 1550-1600

- Strzałków: park pałacowy z XVII – XIX/XX w.

- Dziepółć: kościół z 1913 r.

- Dziepółć: park dworski z przełomu XVIII i XIX w.

- Dziepółć: dwór z pierwszej połowy XIX w.

 

W myśl zapisów GPOnZ zabytkami o najwyższym znaczeniu dla Gminy Radomsko są:

- Kościół rzymskokatolicki p.w. Nawiedzenia NMP w Strzałkowie

- Kościół rzymskokatolicki p.w. Miłosierdzia Bożego w Dziepółci

- Dwór i park dworski w Dziepółci

- Park pałacowy i pałac w Strzałkowie

Poniżej publikujemy dokument: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radomsko na lata 2023-2026.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Radomsko