Zabytkiem o wielkim znaczeniu dla Gminy Radomsko, ale nie tylko, jest kościół rzymskokatolicki p.w. Miłosierdzia Bożego w Dziepółci. Świątynia znajduje się pod pełną ochroną konserwatorską.

 

Kościół parafialny w Dziepółci Kościół w Dziepółci w otoczeniu pół, na których kwitnie rzepak

Kościół rzymskokatolicki p.w. Miłosierdzia Bożego w Dziepółci (dawny kościół poewangelicki) zlokalizowany jest przy drodze powiatowej biegnącej w kierunku wsi Orzechówek, Gmina Kobiele Wielkie, pod nr 96a w Dziepółci, Gmina Radomsko.

Świątynia jest świadkiem historii lokalnej, ale również materialnym świadectwem tzw. osadnictwa olenderskiego na terenach obecnego powiatu radomszczańskiego. Wybudowana została w latach 1908-1914 przez niemieckich osadników, którzy sprowadzeni zostali do dóbr szlacheckich Dziepółci na początku XIX wieku przez hrabiego Józefa Małachowskiego – ówczesnego właściciele majątku. Osadnicy niemieccy pracowali w stolarni z maszyną parową stanowiącą własność spółki obywatelskiej, a później od 1881r. w fabryce Thoneta w Radomsku. W 1841r. powołali parafię ewangelicko-augsburską w Dziepółci, która w 1908 r. uzyskała zgodę na budowę kościoła. Budowa trwała do 1914r. Projektanta świątyni nie udało się ustalić. Kościół użytkowany był do 1945r. przez ewangelików, a po tej dacie opuszczony. W okresie powojennym, z powodu braku wiernych, popadł w ruinę.

Kościół w Dziepólci w zimowej scenerii Wnętrze kościoła w Dziepółci Kościół w Dziepółci - panorama Kościół w Dziepółci

W 1984r. świątynia została odkupiona od konsystorza ewangelicko-augsburskiego przez parafię rzymsko-katolicką w Dmeninie. Biskup częstochowski 18 stycznia 1985r. ustanowił wikariat terenowy i oddał mu we władanie zniszczony budynek kościoła. Społeczność Dziepółci na czele z proboszczem wyremontowała go i przystosowała do liturgii katolickiej. Dnia 2 lutego 1986r. erygowana została w Dziepółci parafia pw. Miłosierdzia Bożego.

W 2014r. kościół wraz z otoczeniem uzyskał pełną ochronę konserwatorską. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Radomsko i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w ostatnich latach udało się wyremontować wieżę dzwonnicy kościoła, wieżyczki oraz attykę a także pokryć powłoką malarską pokrycie dachu i wymienić orynnowanie. W 2021 w świątyni wymienione zostały drzwi wejściowe (środki parafii) oraz drzwi boczne (wsparcie finansowe Gminy Radomsko).

Opracowanie: Bożena Nowacka, Inspektor ds. Rady Gminy, Kultury, Kultury Fizycznej Urzędu Gminy Radomsko