Przedstawiamy kolejną zabytkową perełkę Gminy Radomsko. Dwór i park dworski w Dziepółci to niewątpliwie urokliwe miejsce z duszą!

 

Dwór i park w Dziepółci

Dwór i park dworki w Dziepółci to obiekt znajdujący się w niedalekiej odległości od drogi gminnej biegnącej w kierunku Orzechówka (po lewej stronie). Wyróżnia się urokliwym położeniem – aleja wjazdowa (od strony drogi gminnej biegnącej do dawnego Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Dziepółci) wysadzona jest okazałymi, starymi drzewami, a budynek dworu otacza wiekowy park, schodzący trzema tarasami do rzeczki Orzechówki, na której założono kilka stawów.

 

Dwór w Dziepółci

Dwór w Dziepółci wybudowany został w pierwszej połowie XIX w. To drewniany, modrzewiowy obiekt z werandą wspartą na czterech kolumnach, od którego podobno ciągną się lochy schodzące tarasami ku rzeczce.

W 1552 r. właścicielem majątku w Dziepółci był Mikołaj Kobielski, następnie jego wnuk Daniel i syn Daniela – Samuel. Na początki XIX w. dobra Dziepółci nabył hrabia Józef Małachowski. W tej rodzinie obiekt pozostał do 1883 r. – wówczas przeprowadzono remont dworu.

Dwór w Dziepółci zimową porą   Droga dojazdowa do dworu w Dziepółci  

W 1883 r. majątek Dziepółć nabyła Maria Obrępalska – siostra Henryka Siemiradzkiego. Kolejnym właścicielem dworu został Jan Henryk Obrępalski – syn Erazma i Marii. Tuż przed II Wojną Światową rozpoczęto rozbudowę dworu tj. dobudowę części murowanej. Do września 1939 r. wykonano piwnicę z kotłownią. W czasie wojny dwór zajęty został przez Niemców i był dalej rozbudowywany o część murowaną. Po zakończeniu wojny majątek został przejęty na własność Skarbu Państwa i użytkowany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Dziepółci.

W okresie od 1945 r. budynek był kilkukrotnie remontowany. Wymieniono pokrycie czterospadowego dachu z gontów na blachę. W 1964 r. założono nową instalację centralnego ogrzewania , w latach 80-tych ub. w. przeprowadzono remont generalny tj. wymieniono stropy w pomieszczeniu głównym biurowym – w sieni, w.c. oraz w pokojach. Stropy drewniane zastąpiono żelbetowymi płytami. W owym czasie wybudowano również ścianę nośną. Wyraźnie można oddzielić część starą o drewnianych ścianach zewnętrznych i nową murowaną, lekko cofniętą od frontu i wsuniętą do tyłu.

Ściany zewnętrzne w części z XVII w. są z drewna modrzewiowego, w części odbudowanej w czasie II Wojny Światowej – murowane z cegły. Ściany nośne i działowe w obu budynkach są murowane z cegły. Dach czterospadowy (konstrukcja płatwiowa - krokwiowa).

 

Park dworski w Dziepółci

 

Park i dwór w Dziepółci Park - droga dojazdowa do dworu w Dziepółci

Park dworski o pow. ponad 3,5 ha założony został w XVIII w. Posiada liczne egzemplarze starodrzewa. Królują stare lipy drobnolistne o obwodzie do 400 cm. i robinie akacjowe liczące nawet 300 cm w obwodzie. Zabytkowy drzewostan liczy ponad 300 drzew. W 2004 r. dwór z parkiem oraz gospodarstwem stał się własnością prywatną.

 

Opracowanie: Bożena Nowacka, Inspektor ds. Rady Gminy, Kultury, Kultury Fizycznej Urzędu Gminy Radomsko