Strażacy odnotowują spadek poziomu wody! Na chwilę obecną sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Szczepocic i Bobrów.

 

 Rzeka Warta Zalane domostwo przez wody rzeki Warty

Jak informują druhowie z OSP Szczepocice w dniu dzisiejszym (czwartek, 8 lutego) na rzece Warcie w miejscowościach Szczepocice i Bobry odnotowany został spadek wody.

Wodowskaz na Bobrach wskazuje, że wody już nie przybywa. Na obecną chwilę stan wody wskazuje 155 cm. Pomimo tego Sztab Kryzysowy Gminy Radomsko jest w pełnej gotowości.

- Gmina jest zabezpieczona w piach. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z OSP Szczepocice. W stałej gotowości są też strażacy z OSP Dąbrówka i OSP Strzałków – podkreśla sekretarz Gminy Radomsko, Grzegorz Wierzbicki

Strażacy OSP Szczepocice podczas monitorowania stanu rzeki Warty Rzeka Warta

Sytuację powodziową od samego początku monitorują strażacy z OSP Szczepocice.

- Na chwilę obecną sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców . Odnotowujemy spadek poziomu wody. Na rozlewiskach również jest tendencja spadkowa. Zmniejszył się przepływ wody co jest bardzo dobrą informacją - zauważa prezes OSP Szczepocice, Arkadiusz Suchojad.

- Serdecznie podziękowania dla Gminy Radomsko za wzorową postawę. Sztab Kryzysowy Gminy Radomsko jest cały czas  w pełnej gotowości – dodaje.  

W związku z zaistniałą sytuacją, w środę 7 lutego 2024 r. wójt Gminy Radomsko wydał stosowne zarządzenie, które obowiązuje do odwołania:

 „W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Warcie (wodowskaz Bobry) w dniu 7 lutego 2024 r. od godziny 8.00  Zarządzeniem Wójta Gminy Radomsko Nr 8/2024 na terenie Gminy Radomsko został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy dla sołectw: Bobry i Szczepocice”.

Rzeka Warta Most na rzece Warcie  Rzeka Warta

Fot: KP PSP Radomsko, OSP Szczepocice