Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kietlinie wywalczyli pierwszy wynik w Powiecie Radomszczańskim, biorąc pod uwagę średnią ocen z trzech przedmiotów egzaminacyjnych. Uzyskali średnią wynoszącą 71 procent.

 

Ósmoklasiści PSP w Kietlinie

Uczniowie kończący szkołę podstawową w Kietlinie dostarczyli dużo radości i satysfakcji nauczycielom oraz pracownikom szkolnej administracji. Zadowolenia nie ukrywa też wójt Gminy Radomsko, Roman Radczyc.

- Rozpiera mnie duma, że uczniowie szkoły, której organem prowadzącym jest Gmina Radomsko tak wspaniale wręcz celująco poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty. Pierwszy wynik w Powiecie Radomszczańskim to powód nie tylko do dumy i zadowolenia, ale dowód na to, że proces kształcenia w placówce przebiega wzorowo. Gratuluję uczniom i nauczycielom – zauważa Roman Radczyc, wójt Gminy Radomsko

Ósmoklasiści z PSP w Kietlinie

Biorąc pod uwagę średnią ocen z trzech przedmiotów egzaminacyjnych tegoroczni absolwenci PSP w Kietlinie uzyskali średnią wynoszącą 71 procent. Z poszczególnych przedmiotów też mają czym się pochwalić, ponieważ wyniki są wyższe od średniej krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

- Bardzo się cieszymy z osiągnięć naszych ósmoklasistów. Jesteśmy z nich bardzo dumni i życzymy im powodzenia w szkołach ponadpodstawowych – mówi, nie kryjąc zadowolenia Justyna Broniszewska, dyrektor PSP w Kietlinie.

- Gratulacje należą się również dla nauczycieli, którzy z wielkim zaangażowaniem i pasją przygotowali swoich uczniów do pierwszego w ich życiu egzaminu – dodaje.