Powiat Radomszczański opracowuje dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju - „Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030”. W związku z tym zachęcamy mieszkańców Gminy Radomsko do udziału w konsultacjach dotyczących opracowania tego ważnego dokumentu. Badanie ankietowe potrwa do 10 maja 2023 r. do godz. 24.00.

Państwa sugestie są niezwykle ważne, ponieważ stanowić będą kluczowy element strategicznego planowania w Powiecie Radomszczańskim.

Logo strategii Powiatu Radomszczańskiego - napis, koło, mapa, ludzie

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. W żaden sposób indywidualne odpowiedzi nie będą publicznie udostępniane. Informacje zbierane są w celach badawczych.  Link do ankiety: https://forms.gle/mxVeC86vtEuGgCBx7

 - Na Państwa odpowiedzi Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu czeka do 10 maja 2023 r. do godz. 24.00. Wypełnienie ankiety zajmu Państwu około 10 minut, a może mieć bardzo istotny wpływ na podejmowane w przyszłości decyzje – informują pracownicy starostwa.

Zachęcamy do udziały w badaniu.