Powiat Radomszczański wydłuża czas konsultacji dotyczących opracowania nowej Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. Zainteresowane osoby w anonimowym badaniu ankietowym mogą wziąć udzial do 17 maja 2023 roku. Ankiety wyłożone są m.in. w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku.

 

Powiat Radomszczański opracowuje dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju - „Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030”. W związku z tym zachęcamy mieszkańców Gminy Radomsko do udziału w konsultacjach dotyczących opracowania tego ważnego dokumentu. Badanie ankietowe potrwa do 17 maja 2023 r. do godz. 24.00.

Stolik, na którym wyłożone są dokumenty do wypełnienia. Na dokumentach leży długopis

Państwa sugestie są niezwykle ważne, ponieważ stanowić będą kluczowy element strategicznego planowania w Powiecie Radomszczańskim.

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. W żaden sposób indywidualne odpowiedzi nie będą publicznie udostępniane. Informacje zbierane są w celach badawczych.  Link do ankiety: https://forms.gle/mxVeC86vtEuGgCBx7

 - Na Państwa odpowiedzi Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu czeka do 17 maja 2023 r. do godz. 24.00. Wypełnienie ankiety zajmu Państwu około 10 minut, a może mieć bardzo istotny wpływ na podejmowane w przyszłości decyzje – informują pracownicy starostwa.

Zachęcamy do udziały w badaniu.