OSP w Strzałkowie wzbogaci się o nowy sprzęt. Stanie się to dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wóz bojowy OSP w Strzałkowie fot. OSP w Strzałkowie

 

OSP w Strzałkowie otrzymała dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych - Część 2. Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Z dotacji zostaną zakupione ubrania specjalne, hełmy strażackie, rękawice specjalne oraz maski do aparatu powietrznego. 

- Zakupiony sprzęt podniesie poziom ochrony strażaka oraz ergonomii pracy podczas działań ratowniczo – gaśniczych – zauważa prezes OSP w Strzałkowie, Michał Olczyk.

Kwota dofinansowania wynosi 25 tys. złotych, wkład własny – 500 zł.