Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie przyłączyła się do akcji edukacyjnej  „Czad i ogień - obudź czujność”. Strażacy z PSP w Radomsku oraz druhowie z OSP w Strzałkowie podczas dzisiejszego spotkania z uczniami podzielili się wiedzą na temat właściwego postępowania w przypadku wystąpienia dymu lub czadu oraz omówili zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Grupa dzieci trzymająca w ręku certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w akcji "Czad i ogień. Obudź czujność" Strażak podczas omawiania możliwości wystąpienia pożaru w domu Strażacy podczas omawiania zasad udzielania pierwszej pomocy

W akcji edukacyjnej straży pożarnej wzięli udział uczniowie klas 1-3 strzałkowskiej podstawówki.

- Akcja ma na celu uświadomienie dzieciom jakie są możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Po drugie, ma na celu uświadomienie dzieciakom, że tlenek węgla, czyli czad to tak zwany „cichy zabójca”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. I wreszcie po trzecie ma za zadanie  pokazanie dzieciakom jak należy zachować się w sytuacji niebezpiecznej dla życia – wyjaśnia kpt. Łukasz Sroka z PSP w Radomsku.

W trakcie wizyty strażacy z PSP w Radomsku omówili najważniejsze aspekty bezpieczeństwa związane z pożarami oraz zagrożeniami związanymi z dymem i czadem. Uczniowie mieli okazję zadawać pytania i zdobyć cenne informacje, które mogą okazać się kluczowe w przypadku sytuacji awaryjnych. Za pomoc dydaktyczną posłużył im symulator domu wyglądający jak duży domek dla lalek oraz czujka dymu.

Uczniowie PSP w Strzałkowie Uczniowie PSP w Strzałkowie Uczniowie PSP w Strzałkowie Uczniowie PSP w Strzałkowie  Uczniowie PSP w Strzałkowie Strażak prezentujący czujkę dymu Strażak prezentujący edukacyjny dom

Druhowie z OSP Strzałków zapoznali natomiast dzieciaki z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

- Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego – wyjaśnia druh Tomasz Wieczorek z OSP Strzałków.

Strażacy podczas pokazu udzielania pierwszej pomocy Uczeń podczas nauki udzielania pierwszej pomocy. Asystuje mu strażak ochotnik Uczniowie czynnie uczestniczą w pokazie udzielania pierwszej pomocy Uczniowie czynnie uczestniczą w pokazie udzielania pierwszej pomocy Uczniowie czynnie uczestniczą w pokazie udzielania pierwszej pomocy   Uczniowie obserwujący pokaz udzielania pierwszej pomocy Uczniowie obserwujący pokaz udzielania pierwszej pomocy przez druhów OSP Strzałków Strażak i dziewczynka podczas akcji pokazowej - pierwsza przedmedyczna pomoc Uczniowie PSP w Strzałkowie i strażak OSP Strzałków - akcja pokazowa udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczestnicy akcji otrzymali edukacyjne książeczki oraz certyfikaty za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych na temat zasad bezpiecznego postępowania podczas pożaru.  

Grupa uczniów w towarzystwie druhów OSP Strzałków Grupa uczniów w towarzystwie strażaka PSP Radomsko Uczennice PSP Strzałków w towarzystwie strażaka PSP Radomsko. Dziewczynki ubrane są w stroje strażackie Uczennice PSP w Strzałkowie podczas przymierzania strażackiej odzieży Uczennice PSP w Strzałkowie w towarzystwie strażaka PSP w Radomsku. Dziewczynki ubrane są w stroje strażaka Uczennice PSP w Strzałkowie podczas przymierzania strażackich ubrań