Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie została zakwalifikowana do uzyskania wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024. Program ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Sala lekcyjna. Widoczny ekran telewizora oraz monitory komputerów Sale lekcyjne w PSP w Kietlinie zostaną doposażone dzięki rządowemu programowi "Aktywna Tablica"

 

Jak tłumaczy Justyna Broniszewska, dyrektor szkoły w Kietlinie to już drugi raz, kiedy szkole udało się  otrzymać wsparcie w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.  

- Tym razem chcemy zakupić sprzęt, który pozwoli na jeszcze większą indywidualizację procesu nauczania oraz dobór takich metod i narzędzi, które ułatwią uczniowi zdobywanie wiedzy i przyswajanie informacji. Zakupimy monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia  do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, programy multimedialne oraz rozwiązania digital, które jeszcze skuteczniej pomogą wesprzeć pracę z dziećmi – wyjaśnia Justyna Broniszewska, dyrektor PSP w Kietlinie.

Sala lekcyjna w PSP w Kietlinie. Widoczny ekran telewizyjny Budynek szkoły w Kietlinie

Wnioskowana kwota finansowego wsparcia finansowego to 35 tys. zł, deklarowany wkład własny to 8 750,00. Całkowity koszt zadania wyniesie 43 750 zł.

Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych ma się odbyć do 31 sierpnia 2024 r. Zakupy muszą być dokonane do końca roku kalendarzowego.