Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych i krzewienie czytelnictwa wśród dzieci.

 

Książki dla dzieci Książki dla dzieci

- Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego – tłumaczy dyrektor PSP w Kietlinie, Justyna Broniszewska.

Całkowita wartość zadania to 3 125,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi natomiast 2 500,00 zł. Wkład własny szkoły to 625 zł.

Dofinansowanie przyznano w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0., Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego".

Książki dla dzieci Książki dla dzieci Książki dla dzieci Tablica informacyjna z napisem: Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.0