Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości uzyskania dopłat przez rolników, którzy przed nowymi żniwami sprzedadzą swoje zboże. Rolnicy, chcący otrzymać dopłatę muszą sprzedać zboże do 15 czerwca 2023 roku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca rolników do przygotowania magazynów przed nowymi żniwami. Rolnik, który sprzeda swoje zboże uzyska:

- dopłatę 2200 zł do hektara pszenicy w budżetu państwa

- dopłatę do pozostałych zbóż tj. kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanek zbożowych, gryki,

- dopłatę do rzepaku, rzepiku.

Co ważne, dopłata będzie zróżnicowana w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.

Rolnicy zainteresowani akcją MRiRW muszą sprzedać swoje zboże do 15 czerwca 2023 roku, wziąć fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże. Wnioski należy składać w biurze powiatowym Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w terminie 1-30 czerwca br.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy powiatowego oddziału ARiMR: 97-500 Radomsko ul. Prymasa Wyszyńskiego 142 w godzinach pracy urzędu. Tel. (44) 683 43 44  

Plakat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujący rolników o możliwości sprzedaży zboża