Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłosił V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów: FLORIANY 2023. Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 30 czerwca 2023 roku.

 

Głównym przesłaniem i celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.   

Plakat, na którym widoczne są dwie statuetki oraz napis: FLORIANY 2023

Celem konkursu jest również:

 - promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,

- nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,

 - propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

 Jak informują organizatorzy inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

  1. Infrastruktura przestrzeni publicznej

  2. Ochrona środowiska i ekologia

  3. Edukacja

  4. Sport, rekreacja i turystyka

  5. Kultura i tradycja

  6. Aktywność seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

  7. Kategoria specjalna

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie konkursu, który znajduje się na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU.

Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca br. pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, u. Oboźna 1, 00 – 340 Warszawa z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Złota statuetka FLORIANA

Zachęcamy OSP z terenu Gminy Radomsko do udziału w konkursie! Kto wie, może któraś z jednostek zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA!