Ulica Południowa w Kietlinie zyska nową nawierzchnię. Umowa na realizację tego zadania została podpisana przez wójta Gminy Radomsko, Romana Radczyca. Prace ruszą w maju tego roku.

Umowa na przebudowę ul. Południowej w Kietlinie została podpisana w Urzędzie Gminy Radomsko. Ulica zostanie zmodernizowana na odcinku o długości 1293 metrów. Jezdnia będzie miała szerokość 5,5 metra i zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Pobocze, które powstanie z tłucznia kamiennego będzie miało natomiast szerokość 0,75 metra.

Wójt i wykonawca podczas podpisywania umowy- Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu i bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych w obrębie tej ulicy – mówi Roman Radczyc, wójt Gminy Radomsko.

Roboty powinny ruszyć w maju tego roku. Wykonawca zgodnie z podpisaną umową ma je wykonać w terminie 5 miesięcy.

Wartość zadania to 907.686,93 zł. Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy Radomsko.

Wójt i wykonawca podczas podpisywania umowyWójt i wykonawca podczas podpisywania umowyWójt i wykonawca podczas podpisywania umowyWójt i wykonawca podczas podpisywania umowy