Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie we wrześniu tego roku rozpocznie się naprawa nawierzchni w miejscowości Dziepółć od kościoła do granicy w stronę Orzechówka (Gmina Kobiele Wielkie). Nawierzchnia wymaga remontu w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej na wymienionym odcinku.

 

Droga, w oddali widać samochód Droga

Obecny stan nawierzchi

 

W związku z przynależnością Gminy Radomsko do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego oraz możliwością skorzystania z finansowania wykonania nowej nawierzchni drogi w miejscowości  Dziepółć, Gmina Radomsko przedłożyła niezbędne dokumenty do ZGPR w celu realizacji zadania.

 - W dniu jutrzejszym (10 lipca) nastąpi otwarcie ofert. Z początkiem sierpnia planowane jest podpisanie umowy na realizację inwestycji przez Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego z wykonawcą, który wygra przetarg. Z początkiem września planowane jest rozpoczęcie wykonawstwa inwestycji – wyjaśnia Robert Kucharski, kierownik Referatu Komunalnego i Zamówień Publicznych.