Drugi staw w miejscowości Strzałków zmieni swoje oblicze. Dzięki renowacji poprawi się jego stan techniczny i sanitarny. Podkreślone zostaną również walory przyrodnicze zbiornika.

 

Koparka podczas oczyszczania stawu Staw, który zostanie odnowiony

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odmulenie istniejącego stawu wraz z niezbędną konserwacją  budowli upustowej i rowu dopływowego.

- Odmulenie stawu - co trwa obecnie – wykonywane jest przy pomocy koparek gąsienicowych oraz spycharek. Odmulenie stawu pozwoli na uzyskanie głębokości zbiornika na poziomie około 1,1 – 1,5 metra. W dalszej kolejności roboty będą polegać na zabezpieczeniu brzegów zbiornika. Skarpy zostaną umocnione narzutem kamiennym, nastąpi również ich wyprofilowanie – wyjaśnia Robert Kucharski, kierownik Referatu Komunalnego i Zamówień Publicznych.

Staw w Strzałkowie. Obiekt będzie odnowiony Koparka podczas prac polegających na oczyszczeniu stawu

Ponadto zostanie zainstalowany monitoring poziomu wody, a teren wokół stawu zostanie uporządkowany.

Całkowity koszt inwestycji to 220 tys. zł. 150 tys. zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Strzałków”. Pozostała kwota – 70 tys. zł – to wkład własny Gminy Radomsko.

 Tablice informacyjna mówiąca o dofinansowaniu zadania przez Samorząd Województwa Łódzkiego

Dotacje 2024 - Tablica - Zbiorniki Wodne Współfinansowanie