Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepółć. Zadanie prowadzone jest na odcinku od kościoła do granicy w stronę Orzechówka (Gmina Kobiele Wielkie). 

 

Droga i stojący przy niej żółto - czarny słupek Droga

 

- Jesteśmy po odbiorze wykonanych prac. Obecnie oczekujemy na wykonanie zasilania przepompowni ścieków. Prace te powinny zakończyć się do końca sierpnia tego roku – wyjaśnia Robert Kucharski, kierownik Referatu Komunalnego i Zamówień Publicznych. 

Rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepółć rozpoczęła się w marcu tego roku. Inwestycja umożliwi mieszkańcom odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Radomsku. Co ważne, zadanie  wpłynie na polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska.

Droga - w oddali widoczny samochód Droga

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków budżetu Gminy Radomsko.