Trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radomsko. Obecnie prace prowadzone są w Płoszowie i Strzałkowie.

 

Roboty w Płoszowie i Strzałkowie przebiegają zgodnie z planem.

- Mieszkańcom Płoszowa i Strzałkowa oraz wszystkim użytkownikom dróg, w których  prowadzone są roboty dziękuję za cierpliwość, zrozumienie i współpracę przy prowadzeniu prac. Krótkotrwałe problemy np. z przejazdem czy chwilowe przerwy w dostawach wody występują zazwyczaj przy tego typu pracach wykonywanych w terenie zurbanizowanym – mówi Roman Radczyc, wójt Gminy Radomsko.

Piaszczysta rozkopana droga. Koparka w trakcie pracyDuży dół w ziemi, w którym znajduje się metalowa konstrukcja

Budowa kanalizacji w Gminie Radomsko została podzielona na trzy etapy i przebiega przez miejscowości: Okrajszów (ul. Sikorskiego i Sanicka), Strzałków (ul. Reymonta, Słoneczna, Siemiradzkiego), Płoszów (ul. Piaszczycka i Rozalii). Inwestycja umożliwi mieszkańcom wymienionych miejscowości odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do  oczyszczalni ścieków w Radomsku. Co ważne, kanalizacja wpłynie na polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz  poprawę stanu środowiska. Finał robót zaplanowano na grudzień 2024 roku.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radomsko to koszt 6. 580,500,00 zł. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków budżetu Gminy Radomsko.

Rozkopana piaszczysta droga. Koparka w trakcie pracy. Mężczyzna w kamizelce odblaskowej nadzoruje robotyGłęboki rów, z którego wystaje duża metalowa konstrukcjaPiaszczysta droga, na której widoczna jest koparka w trakcie pracyPiaszczysta droga z głębokim wykopem, z którego wystaje metalowa konstrukcja