Mieszkańcy Gminy Radomsko chętnie korzystają z Programu „Czyste Powietrze”. Świadczy o tym ilość złożonych wniosków oraz kwota wypłaconych dotacji.

 

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy o realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Radomsko.

Tabela informacyjna dot. realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radomsko