Rozpoczęła się renowacja dwóch zbiorników wodnych – stawów w miejscowości Strzałków. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Radomsko uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 w wysokości 150 000 zł.

 

Zakres inwestycji obejmował będzie poprawę stanu technicznego i sanitarnego zbiorników zlokalizowanych w miejscowości Strzałków. Obecnie jest to obszar zaniedbany. Dwa zbiorniki, z czego jeden o powierzchni 1,37 ha, drugi o powierzchni 0,71 ha zostaną w ramach przedsięwzięcia odmulone i oczyszczone. Nastąpi również wzmocnienie skarp.

Ponadto wykonana zostanie modernizacja upustów, zainstalowany będzie monitoring poziomu wody.

- Oczyszczenie stawów będzie polegało na usunięciu namułów, nieczystości i gałęzi. Celem planowanych działań jest usunięcie nadmiaru roślin, odpadów i osadu z niecki zbiorników, tak by możliwe było przeprowadzenie odtworzenia i miejscowego umocnienia linii brzegowej zauważa wójt Gminy Radomsko, Roman Radczyc.

Staw w miejscowości Strzałków

 W pierwszym etapie planuje się wypompować wodę, następnie wybrać błoto i szlam zalegający w stawie. Po ewentualnym pogłębieniu stawów umocnione zostaną ich brzegi, wyrównany będzie teren dookoła. Zamontowane zostanie urządzenie do pomiaru ilości wody.

Celem dopełnienia inwestycji na jednym ze zbiorników zostanie zamontowany pływający pomost oraz budka dla ptaków

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Radomsko uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 w wysokości 150 000 zł.

Plakat informujący o dofinansowaniu renowacji stawów w Strzałkowie