Ponad 3 kilometrów dróg w miejscowości Dziepółć doczeka się remontu. Drogi zlokalizowane są na obszarze, gdzie funkcjonował PGR.

 

W ramach inwestycji zostanie wykonana 3 – warstwowa jezdnia z kruszywa łamanego. Łączna długość przebudowanych dróg w tej technologii wyniesie ok. 2460 m.

Droga w miejscowości Dziepółć Droga w miejscowości Dziepółć

Na kolejnej działce wykonana będzie nawierzchnia bitumiczna o długości ok. 840 m. W sumie w ramach przedsięwzięcia zmodernizowanych zostanie ok 3300 m dróg zlokalizowanych w obrębie Dziepółć.

- Drogi zlokalizowane są na obszarze, gdzie funkcjonował PGR, obecnie są to tereny rolnicze. Z uwagi na fakt, iż wyżej wymienione drogi stanowią w głównej mierze dojazdy do gruntów rolnych, realizacja inwestycji podniesie komfort użytkowania dróg przez mieszkańców – zauważa wójt Gminy Radomsko, Roman Radczyc.

Całkowita wartość robót wynosi 1 888 608,79 zł. Środki pochodzą z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 1 850 836,00 zł.